Blå Kors klinikk Lade

Blå Kors klinikk Lade driver tverrfaglig spesialisert behandling av mennesker med rusavhengighet. Klinikken eies av Blå Kors og har en driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF. I driftsavtalen fom. 01.07.22 har klinikken totalt 46 plasser og 3900 polikliniske konsultasjoner fordelt på avrusning, ROP-avd., klinikk og familiebehandling. Virksomheten har et bredt sammensatt og høyt kompetent fagmiljø med ca.150 ansatte. Den som ansettes må respektere Blå Kors sitt verdigrunnlag.

Beskrivelse

Hos Blå kors klinikk Lade spiller prestestillingen en viktig rolle inn mot pasientene våre. Mange av våre pasienter ønsker å reflektere over livets små, store og eksistensielle spørsmål og vi tenker at presten er en av de som skal bidra til det. Det gjelder både invdividuelt og i grupper. Du blir en del av et engasjert og kompetent, tverrfaglig fellesskap som sammen jobber for å skape best mulig rusbehandling.

Institusjonspresten utfører tjeneste ved alle våre 4 døgnavdelinger, men er tilknyttet Avdeling for alkohol- og medikamentavhengighet. 

Vi søker nå institusjonsprest for fast ansettelse i 50 % stilling.

Arbeidsoppgaver

Institusjonspresten er en integrert del av virksomhetens samlede tverrfaglige kompetanse og utfører tjenester for pasienter og pårørende, uavhengig av religion og livssyn. Du vil få mulighet til å forme mye av rollen selv, men vi ønsker at presten er synlig ute på alle avdelinger og blant annet bidrar med følgende: 

 • Lede refleksjonsgrupper
 • Gjennomføre samtaler en-til-en med pasienter, sjelesorg og eksistensielle samtaler
 • Delta på morgenmøter
 • Møte pasientene til uformelle samtaler i fellesarealer
 • Lede minnestunder med bønn og andre ritualer ved behov
 • Bidra ekstra inn mot høytider slik at pasientene er ivaretatt basert på egne behov
 • Kontakt med representanter fra andre tros- og livssyn når det er aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Det er krav om profesjonsutdanning i teologi og relevant arbeidserfaring, samt pastoralklinisk eller annen relevant videreutdanning
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Det ønskelig med førerkort klasse B

Vi ser i tillegg for oss at du har følgende personlige egenskaper: 

 • Trygg i møte med mennesker med alle typer bakgrunn og livssyn
 • Proaktiv med evnen til å ta initiativ i hverdagen
 • Har evnen til å jobbe selvstendig, men samtidig trygg på å samspille med våre andre faggrupper

Vilkår

 • Du får jobbe i en organisasjon som utfører et viktig samfunnsoppdrag og som utgjør en forskjell i menneskers liv
 • Et godt arbeidsmiljø, og kolleger som jobber sammen mot felles mål
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår
 • Vi vektlegger et tett samarbeid med tillitsvalgte og fagorganisasjoner. Tilsettingsvilkår i tråd med inngåtte avtaler mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse 01.09.24
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50
Sted Trondheim
Fylke Trøndelag - Trööndelage
Land Norge
Referansenummer 2024/51
Kontakt
 • Morten Tvedt, 90209310
Publisert 27.06.2024
Søknadsfrist 11.08.2024
Søk stilling

Del lenker

Tilbake til ledige stillinger