Blå Kors divisjon inkludering, Blå Kors botiltak, Blå Kors boligtiltak Kristiansand

Blå Kors er en ideell organisasjon som jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Blå Kors eier og driver nærmere 70 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Med nærmere 1700 dyktige medarbeidere, 1500 engasjerte frivillige og 2400 aktive medlemmer når vi langt ut. Og, vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget på stadig nye måter.

Vår organisasjon ønsker også å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Vi ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering.

Beskrivelse

Blå Kors boligtiltak Kristiansand tilbyr boliger og tjenester til personer som sliter med å etablere seg på det ordinære boligmarkedet grunnet rusbruk og utfordringer rundt psykisk helse.

Vi har driftsavtale med Kristiansand kommune og et godt samarbeid med de ulike avdelingene innen kommunen.

Nå søker vi etter miljøterapeut 100% fast stilling i turnus dag/kveld og hver tredje helg

Arbeidsoppgaver

Miljøterapeutiske oppgaver

Koordinerende oppgaver

Praktiske oppgaver 

Kvalifikasjoner

Treårig høyskole innen helse og sosialfag. Vernepleiere oppfordres til å søke.

Erfaring fra feltet er en fordel.

VilkårAnsettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.09.2024
Lønn Lønnes etter tariff helse/sosial Virke
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Kristiansand
Fylke Agder
Land Norge
Referansenummer 2024/50
Kontakt
  • Ole Vidar Sødal, +4791738408
Publisert 05.07.2024
Søknadsfrist 12.08.2024
Søk stilling

Del lenker

Tilbake til ledige stillinger