Blå Kors divisjon opplæring, Hop videregående skole

Har du hjerte, kunnskap, kraft og lyst til å bidra i å lede videreutvikling av vår skole? Da er du kanskje den assisterende rektoren vi er på jakt etter!

Hop videregående skole er en del av Blå Kors divisjon opplæring. I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Divisjon opplæring har seks videregående skoler godkjent etter Privatskolelovens §2.1.f som omhandler tilrettelagt opplæring for elever med dokumentert behov. Hop videregående skole har fire yrkesfaglige utdanningsprogram.

Blå Kors baserer sin virksomhet på diakonalt arbeid som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap og kamp for rettferdighet. Vår visjon er: «Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors mulighet for mestring og mening»

 

Assisterende rektor Hop videregående skole

Hop videregående skole har fått godkjenning for å utvide elevtallet, og i den forbindelse ønsker vi å styrke skolens ledelse ved å opprette en ny stilling som assisterende rektor.

Vi søker en engasjert og samarbeidsorientert leder med kompetanse og motivasjon til å bidra i skolens lederteam. Vår nye assisterende rektor skal sammen med øvrig ledelse videreutvikle og lede en godt etablert videregående skole. Ledelsen består per i dag av rektor og to avdelingsledere. Skolen har godkjenning for 108 elever og har for tiden 32 faste ansatte.


Arbeidsoppgaver for vår nye assisterende rektor vil være å:

 • bidra i ledelsen av en skole for elever med dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring
 • utgjøre et bindeledd mellom ledelse og personale for å sikre åpenhet, gode relasjoner og god informasjonsflyt
 • ha særlig ansvar for å følge opp skoleutvikling generelt og lede skolens utviklingsarbeid
 • bidra i videreutvikling av et raust og inkluderende skole- og arbeidsmiljø der tilrettelegging for faglig og sosial utvikling for elever og ansatte står sentralt
 • være rektors stedfortreder
 • ha personalansvar
 • være en aktiv og konstruktiv bidragsyter i skolens lederteam


Ønsket kompetanse:

 • Universitet-/høyskoleutdanning
 • Gjennomført rektorutdanning og/eller relevant utdanning for skoleledelse
 • God kjennskap til utdanningssektoren, gjerne videregående og yrkesfag
 • Lederkompetanse /-erfaring
 • God kjennskap til organisasjonsutvikling  
 • Pedagogisk kompetanse /-erfaring


Personlige egenskaper:

 • Konstruktiv, empatisk og inkluderende med god kommunikasjonsevne
 • Strategisk og nytenkende
 • Strukturert og tydelig med god rolleforståelse
 • Initiativrik og handlekraftig med god gjennomføringsevne
 • Samarbeidsorientert og god til å bygge relasjoner, internt og eksternt
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi kan tilby:

 • En meningsfull, givende og utfordrende jobb i en ideell virksomhet
 • Et spennende oppdrag med bredde i oppgaver, innovasjon og ledelse
 • Stort handlingsrom til å initiere og iverksette prosjekter
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og støttende kolleger
 • Et profesjonelt og dyktig styre for virksomheten
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

 

Stillingen krever politiattest.
Den som ansettes må kunne arbeide i samsvar med Blå Kors sitt verdigrunnlag.

Ansettelse og oppstart høsten 2024.

Søknadsfrist: 18.08.24

Vi ser frem til å høre fra deg!Kontaktpersoner:

Styrets nestleder Solveig Hvidsten Dahl, mob. 915 42 839,

Rektor Hop vgs Frode Tveit, mob. 928 49 426,

Skolens hjemmeside: hopvgskole.no

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Høst 2024 etter avtale
Lønn Etter avtale
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted ASK
Fylke Vestland
Land Norge
Referansenummer 2024/49
Kontakt
 • Frode Tveit, 92849426
Tillitsvalgt
Publisert 25.06.2024
Søknadsfrist 18.08.2024
Søk stilling

Del lenker

Tilbake til ledige stillinger