Blå Kors barnas stasjon Askøy

Beskrivelse

Blå Kors barnas stasjon Askøy har ledig stilling som miljøterapeut, 60% fast stilling og 40% prosjektstilling ut 2025. Stillingene kan kombineres.

Blå Kors barnas stasjon er et inkluderingstiltak rettet mot barn som vokser opp i familier med flere samtidige livsutfordringer. Tilbudet baserer seg både på aktiviteter for barn alene, for hele familien og noen tilbud er for foreldre alene. Individuell oppfølging følger hele tjenestereisen fra oppstart til avslutning.

Vi tror at tid sammen i aktiviteter bygger tilhørighet og legger grunnlaget for en god utvikling hos barn og unge. I tillegg styrker vi foreldrenes omsorgskompetanse og samspillet mellom barn og foreldre gjennom foreldrekurs, veiledning og samtaler. Vi har særlig fokus på utendørsaktiviteter, men vi tilrettelegger for alle aktiviteter som gir fellesopplevelser og mestrings-erfaringer. Slik forebygger tiltakene psykisk og fysisk uhelse, motvirker sosialt og kulturelt utenforskap og bidrar til inkludering.

 Hvem er du?

 • Du har gode refleksjoner og erfaring med samtaler som kan bidra til å gjøre en forskjell for barn og deres foreldre.
 • Du er resultatorientert og iderik i forhold til aktiviteter som har relevans for aldersgruppen
 • Du tror på fellesskapets kraft til å berike og påvirke identitetsutvikling
 • Du har øye og hjerte for ferdigheter barn og unge i utfordrende livssituasjoner har utviklet og besitter
 • Du liker å motivere og jobbe med barn, unge og familiene deres - og skaper gode relasjoner til både brukere og samarbeidspartnere
 • Du trives med å lede gruppeaktiviteter for barn og ungdom, samt motivere for deltakelse på aktiviteter ute og inne
 • Du er opptatt av brukermedvirkning, likeverd og like muligheter for alle
 • Du tenker nytt og finner gode løsninger
 • Du jobber godt både på egenhånd og i team
 • Du er en trygg voksenperson som evner å stå i krevende situasjoner over tid og forsøker å forstå hva som ligger bak atferden til barna
 • Du kan jobbe fleksibelt, da våre aktiviteter også foregår på kvelder, i helger og i skolens ferier.

Arbeidsoppgaver

 Hva innebærer arbeidet?

 • Gruppeledelse
 • Være kontaktperson for familier og sikre jevnlige endringssamtaler i disse familiene
 • Planlegge, utvikle og promotere ulike aktiviteter
 • Planlegge og gjennomføre helge- og ferieturer
 • Rekrutteringsarbeid og promotering av tilbudet vårt ovenfor andre samarbeidsparter
 • Praktisk arbeid knyttet til drift
 • Systematisk bruk av FIT (Feedback Informed Treatment) for å sikre tilbakemelding og inntoning på det som oppleves hjelpsomt for barn og foreldre
 • Følge opp våre frivillige “Tidgivere” som bistår oss i gjennomføringen av ulike aktiviteter
 • Samarbeide med andre aktører f.eks. skole og barnevern
 • Arbeid 1-2 kvelder pr uke, 1 helg i måneden og i skolens ferier gjennom året.

Kvalifikasjoner

 Krav til stillingen: 

 • Helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelor-nivå.
 • Erfaring fra arbeid med barn og familier i vår målgruppe.
 • Erfaring fra arbeid innen helse eller barnevern.
 • Etter- og videreutdanning innen relevante områder som familieterapi, friluftsterapi, psykososialt arbeid med barn og unge, kriminalitetsforebyggende arbeid med ungdom.
 • Relevante metodekurs/sertifisering som FIT (Feedback Informed Treatment), barnesamtaler, TIK (Tuning into Kids), TIT (Tuning into Teens), Flexid, «Hold meg, slipp meg» eller andre verktøy og metoder som retter seg mot barn, unge og foreldrene deres.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Gyldig politiattest må fremlegges før oppstart.
 • Vi forutsetter at den som tilsettes kan relatere seg til Blå Kors ideologi og verdisyn. For mer info, se: www.blakors.

 Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Mulighet for å være del av et viktig tjenestetilbud det er tverrpolitisk enighet om å satse på
 • Pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse

 

Vilkår

 Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid/Deltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn Avhengig av utdanning og arbeidserfaring
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 37,5
Sted Askøy
Fylke Vestland
Land Norge
Referansenummer 2024/36
Kontakt
 • Astrid Bakke, +4796946799
Publisert 09.06.2024
Søknadsfrist 10.07.2024

Tilbake til ledige stillinger