Blå Kors divisjon behandling, Blå Kors Øst, Blå Kors klinikk Innlandet

Beskrivelse

Blå Kors er landets største ideelle aktør innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

Blå Kors klinikk Innlandet gir TSB etter avtale med Helse Sør Øst. Avtalen gjelder for 30 døgnplasser med inntil 9 måneders behandlingstid. Målgruppen er voksne menn med avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer knyttet til psykisk- og fysisk helse og sosial situasjon.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt med blant annet lege, psykologspesialist, psykologer, medisin- og sosialfaglig personale.

Klinikken ligger idyllisk til ved Einafjorden på Toten, 75 minutter fra Oslo og 30 min fra Gjøvik.

Klinikken er inne i en spennende prosess med faglig endring og utvikling. Vi arbeider med individuelt tilrettelagte behandlingsforløp med fokus på brukerstyring og individuell tilpasning.

Planlagt flytting til nytt bygg i Gjøvik sentrum i løpet av 2025 vil innebære faglige endrings- og utviklingsprosesser.

Blå Kors Behandlingssenter Eina har ledig 100 % fast stilling som sykepleier / vernepleier / miljøterapeut.

Stillingen består av å jobbe som miljøterapeut med målrettet, strukturert og planlagt bruk av fellesskapet på institusjonen. Stillingen vil også innebære fokus på den sykepleiefaglige delen av det tverrfaglige samarbeidet, samt noe arbeid på klinikkens sykepleiekontor.

Ansatte arbeider i team med psykolog og andre profesjoner rundt enkeltpasienter. Som sykepleier vil en bli tillagt ansvar som primærkontakt og vil arbeide helhetlig med enkeltpasienter. 

Turnusarbeid, 35,5 timer per uke. Arbeid hver 3 helg.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig arbeid
 • Somatisk oppfølging av pasienter
 • Deltakelse i behandlingsteam
 • Miljøterapi
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Ulike former for tverrfaglig samarbeid
 • Samarbeid med pårørende og eksterne instanser

Kvalifikasjoner

 • 3 årig bachelor innen sykepleie.
 • Erfaring og kompetanse på pasientgruppa rusmiddelavhengige
 • Interesse for fagfeltet TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling)
 • Det er ønskelig med relevant tilleggsutdanning

Vi søker deg som

 • har et spesielt engasjement for pasientgruppa og fagfeltet
 • er etisk bevisst, ansvarsfull, raus og motivert
 • er fleksibel i arbeidsmetodikk og tilnærming til pasientene
 • er genuint opptatt av miljøterapi og aktiviteter som fremmer fysisk, sosial og psykisk helse
 • ser verdien av tverrfaglig samarbeid
 • møter pasienter og andre faggrupper med interesse, ydmykhet og respekt

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • arbeid med pasienttilnærming innenfor rammen av helhetlig menneskesyn
 • tverrfaglig samarbeid rundt enkeltpasienter
 • en arbeidsplass i fagutvikling
 • veiledning
 • konkurransedyktige betingelser
Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2024
Lønn Avhengig av utdanning og arbeidserfaring
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 35,5 timer/uke
Sted Eina
Fylke Innlandet
Land Norge
Referansenummer 2024/34
Kontakt
 • Eli Merethe Nesset, 97123677
 • Anders Dyste, 99162933
Publisert 04.06.2024
Søknadsfrist 04.07.2024

Tilbake til ledige stillinger