Blå Kors divisjon behandling, Blå Kors klinikk Tjeldsund

Beskrivelse

Vi søker etter en dyktig fagperson og leder, som gjennom sitt engasjement og lederskap vil være med å videreutvikle tjenesten for mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk.

Klinikksjefen har ansvar for daglig drift, inngår i ledergruppen, rapporterer til direktør, og er stedfortreder for direktør.

Arbeidsoppgaver

 • Fremme og tilrettelegge for fag- og kompetanseutvikling, forskning og utdanning.
 • Sørge for at virksomheten oppfyller sine lovpålagte oppgaver og drives innenfor vedtatte myndighetskrav, godkjente kvalitetsnormer og vedtatt fullmaktstruktur.
 • Fremme internt og eksternt samarbeid.
 • Bidra til langsiktig planlegging og prioritering av virksomhetens faglige mål og satsingsområder.
 • Utarbeide aktivitetsplan for virksomheten og styre det faglige innenfor vedtatte rammer og strategier.
 • Bidra til at virksomheten gir kvalitativt gode tjenester, effektive pasientforløp og høy grad av pasientsikkerhet.
 • Legge til rette for et godt arbeidsmiljø og videreutvikle forbedringskulturen som motiverer til kontinuerlig og systematisk kvalitetsforbedring, nytenking, endring og omstilling.

Kvalifikasjoner

 • Helse- eller sosialfaglig bakgrunn med relevant videreutdanning, gjerne mastergrad.
 • Relevant ledererfaring og/eller tilleggsutdannelse innen ledelse.
 • Erfaringsbasert organisasjonsforståelse.
 • Fortrinnsvis erfaring fra spesialisthelsetjenesten.
 • Beherske norsk godt både skriftlig og muntlig.

Vi ønsker deg som:

 • har en strategisk tilnærming med evne til og se og tenke helhetlig
 • har god gjennomføringsevne og er resultat- og løsningsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt er team orientert

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr:

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et stabilt og godt tverrfaglig miljø
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • arbeid i en ideell virksomhet
 • konkurransedyktige vilkår med lønn etter avtale

Hvem er vi?

Blå Kors klinikk, Tjeldsund er en velrenommert klinikk for behandling av mennesker med avhengighetslidelser. Vi er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og har driftsavtale med Helse Nord. Vi tilbyr spesialisert hjelp til den som ønsker å slutte med alkohol-, medikament- eller narkotikamisbruk og arbeider ut fra 12-trinns modellen. Vårt team representerer stor tverrfaglighet.

Les mer om oss: www.blakors.no/klinikk-tjeldsund

I deler av prosessen vil vi bruke Kjelseth rekruttering & rådgivning.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn Etter avtale
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Tjeldsund
Fylke Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku
Land Norge
Referansenummer 2024/17
Kontakt
 • Merete Jankila, 76936000
Publisert 26.04.2024
Søknadsfrist 30.06.2024

Tilbake til ledige stillinger