Blå Kors divisjon behandling, Blå Kors Øst, Blå Kors klinikk Oslo sentrum

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling, oppfølging etter behandling og inkludering. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Blå Kors er en ideell aktør og eier og driver 62 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Med nærmere 1700 dyktige medarbeidere, 2000 engasjerte frivillige og 1700 aktive medlemmer når vi langt ut. Vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget vårt på stadig nye måter. Vår organisasjon ønsker også å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Les gjerne mer om oss på www.blakors.no

Blå Kors er landets største ideelle aktør innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) med virksomheter innen alle de fire helseregionene. Blå Kors Øst AS (Oslo og Innlandet) består av døgnklinikken på Innlandet og Oslo vest samt poliklinikken i Oslo sentrum. Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og tilbyr spesialistbehandling til voksne med ulike avhengighetslidelser. 

Poliklinikken i Oslo sentrum holder til på Hammersborg Torg. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling med individualsamtaler, par/familiesamtaler, grupper og kurs. Målgruppene er voksne personer som har problemer knyttet til ulike former for avhengighet, eks. alkohol, andre rusmidler, spillproblematikk (gaming og gambling)eller porno. Behandlingsopplegget tilrettelegges individuelt og vi har ansatte med svært god tverrfaglig kompetanse og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Individualterapi
 • Behandlingsansvar for egen pasientportefølje
 • Gruppeterapi
 • samarbeide med aktuelle eksterne instanser (eks. kommune, NAV, barnevern, øvrig spesialisthelsetjeneste)
 • deltagelse i tverrfaglig team

Kvalifikasjoner

-3-årig helse-og sosial utdannet på høyskolenivå, samt relevant videreutdanning 60 stp. 
- Erfaring fra klinisk arbeid, gruppeterapi og eller samtaleterapi.

 

Vi søker deg som:

 • har et spesielt engasjement for pasientgruppen og fagfeltet 
 • kan jobbe selvstendig, ta ansvar og samtidig samarbeide godt med kollegaer
 • er genuint opptatt av å jobbe tverrfaglig

Vi tilbyr:

 • et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • personlig og faglig utvikling
 • konkurransedyktige betingelser
 • muligheter for å være med på å forme et fagfelt i utvikling og endring

 Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse etter avtale
Lønn Etter avtale
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 2024/9
Kontakt
 • Eva Christin Fjellbu, +4794791800
Publisert 20.03.2024
Søknadsfrist 15.04.2024

Tilbake til ledige stillinger