Blå Kors klinikk Oslo sentrum

Blå Kors er landets største ideelle aktør innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) med virksomheter innen alle de fire helseregionene. Blå Kors Øst AS (Oslo og Innlandet) består av døgnklinikken på Innlandet og Oslo vest samt poliklinikken i Oslo sentrum. Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og tilbyr spesialistbehandling til voksne med ulike avhengighetslidelser. 

Poliklinikken i Oslo sentrum holder til på Hammersborg Torg. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling med individualsamtaler, par/familiesamtaler, grupper og kurs. Målgruppene er voksne personer som har problemer knyttet til ulike former for avhengighet, eks. alkohol, andre rusmidler, spillproblematikk (gaming og gambling)eller porno. Behandlingsopplegget tilrettelegges individuelt og vi har ansatte med svært god tverrfaglig kompetanse og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • utredning, diagnostisering og medikamentell behandling av ruslidelser og komorbide psykiske lidelser
 • Være ansvarlig spesialist/medisinsk ansvarlig for andre behandlere
 • somatiske undersøkelser
 • muligheter for behandleransvar
 • veiledning og undervisning
 • evalueringer og god terapeutisk praksis
 • journalansvar
 • samarbeide med kollegaer i tverrfaglig team samt med aktuelle instanser
 • Vaktordning inngår samarbeid med legespesialist på Blå Kors klinikk Oslo Vest

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som  lege med spesialisering i rus- og avhengighets medisin og/eller psykiatri
 • Må beherske godt norsk skriftlig og muntlig, og ha god kommunikasjonsevne

Vi søker deg som:

 • har et spesielt engasjement for pasientgruppen og fagfeltet 
 • kan jobbe selvstendig, ta ansvar og samtidig samarbeide godt med kollegaer
 • er genuint opptatt av å jobbe tverrfaglig,  og har engasjement for å bidra til å utvikle morgendagens behandling

Vi tilbyr:

 • et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • personlig og faglig utvikling
 • konkurransedyktige betingelser
 • muligheter for å være med på å forme et fagfelt i utvikling og endring

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse etter avtale
Lønn etter avtale
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100% (ikke turnus eller helg)
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 2024/7
Kontakt
 • Eva Christin Fjellbu, +4794791800
 • Maia Mack, +4745872080
 • Oddvar Tyssen, +4745872089
Tillitsvalgt
Publisert 01.07.2024
Søknadsfrist 12.08.2024
Søk stilling

Del lenker

Tilbake til ledige stillinger