Blå Kors barnevern Malvik

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling, oppfølging etter behandling og inkludering. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Blå Kors er en ideell aktør og eier og driver 62 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Med nærmere 1700 dyktige medarbeidere, 2000 engasjerte frivillige og 1700 aktive medlemmer når vi langt ut. Vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget vårt på stadig nye måter. Vår organisasjon ønsker også å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Les gjerne mer om oss på www.blakors.no

Blå Kors barnevern Malvik ligger i Malvik kommune. Vi har 4 barnevernsinstitusjoner. Målgruppa er ungdom som er plassert etter barnevernloven §§ 3-2, 4-1, 5-1, §§ 6-1, 6-2 og 4-4. Ungdommene er fra 12-19 år. Barneverninstitusjonene er en del av Blå Kors Norge.
Vi har også ulike boliger både i Malvik, Stjørdal, Trondheim og Meråker som egner seg godt til avlastning og barneboliger. Vi er fleksible og tilbyr avlastning og barneboliger etter behov i samråd med aktuell familie og kommune, og vi kan ta oppdrag fra både barnevern og helsesektor. Tjenesten ytes til foresatte og barn og unge som har vedtak på tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven, eller hjelpetiltak jf. barnevernsloven.

På våre institusjoner har vi behov for tilkallingsvikarer/engasjement, med muligheter for fast stilling.

Er du den vi leter etter?

Våre barneverninstitusjoner søker gode medarbeidere. Vi er på jakt etter tilkallingsvikarer som kan bidra til at våre beboere føler trygghet og stabilitet.

Vi søker personer som ønsker å gjøre en forskjell for våre beboere:

 • Du må være trygg i deg selv og evne å sette grenser og se løsninger i utfordrende situasjoner
 • Du framstår som trygg i alle typer situasjoner, også når du er stresset
 • Du har evne til å være romslig, fleksibel og selvstendig
 • Du må kunne jobbe systematisk, strukturert og effektivt
 • Du må være ansvarsbevisst
 • Du må ha god kommunikasjon- og samarbeidsevne


Kompetansekrav:

 • Vi søker hovedsakelig etter vernepleier, barnevernspedagog eller sosionom med bachelorgrad
 • Andre søkere med annen relevant bachelorgrad vil også bli vurdert.
 • Erfaring fra miljøterapeutisk arbeid innen barnevern, psykisk helsevern og institusjonsarbeid
 • Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Erfaring med å jobbe i team og selvstendig

Du vil ta del i praktiske oppgaver i avdelingen.


Opplysninger til deg som søker

 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 12-11, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden
 • Det kreves god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Det kreves sertifikat for bil klasse B


Det er ønskelig med følgende:

 • Det er ønskelig med god kunnskap om traumesensitiv omsorg
 • Det er ønskelig med god kjennskap til kapittel 10 i barnevernsloven
 • Det er ønskelig med kjennskap til Trygghet og sikkerhet 

Søknad sendes via søkeknappen. Søknader som sendes utenfor elektronisk søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.

Ansettelsestype Sommerjobb/sesongansettelse
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse etter avtale
Lønn etter avtale
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang Deltid
Sted Lertrøvegen 1, 7550 Hommelvik
Fylke Trøndelag - Trööndelage
Land Norge
Referansenummer 2024/6
Kontakt
 • Tonje Strøm, 91922563
Publisert 21.03.2024
Søknadsfrist 12.04.2024

Tilbake til ledige stillinger