Blå Kors barnas stasjon Trondheim

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling, oppfølging etter behandling og inkludering. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Blå Kors er en ideell aktør og eier og driver 62 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Med nærmere 1700 dyktige medarbeidere, 2000 engasjerte frivillige og 1700 aktive medlemmer når vi langt ut. Vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget vårt på stadig nye måter. Vår organisasjon ønsker også å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Les gjerne mer om oss på www.blakors.no

Blå Kors barnas stasjon er et inkluderingstiltak rettet mot barn i alderen 0-13 år som vokser opp i familier med flere samtidige livsutfordringer. Barnet står i sentrum for aktivitetene, samtidig som målgruppens alder gjør at foreldre er en selvfølgelig del av tiltaket.

Vi tror at tid sammen i aktiviteter, bygger tilhørighet og legger grunnlaget for en god utvikling hos barn. Samtidig styrker vi foreldrenes omsorgskompetanse og samspillet mellom barn og foreldre, gjennom foreldrekurs og veiledning. Vi ser at ferie- og fritidsaktiviteter gir familiene gode fellesopplevelser og anledning til å bygge nettverk med andre barn og familier. Slik forebygger tiltakene psykisk og fysisk uhelse, motvirker sosialt og kulturelt utenforskap og bidrar til inkludering.

Hvem er du?

 • Du liker å jobbe med barn og foresatte og gi mestringsopplevelser og strategier.
 • Du er opptatt av gode relasjoner til både våre brukere og samarbeidspartnere.
 • Du trives med å lede gruppeaktiviteter for barn og for familier, samt motivere for deltakelse på aktiviteter.
 • Du er opptatt av brukermedvirkning, likeverd og like muligheter for alle.
 • Du er kreativ og løsningsorientert.
 • Du tenker nytt og finner gode løsninger.
 • Du jobber godt både på egenhånd og i team.
 • Du kan jobbe fleksibelt, våre aktiviteter foregår også på kvelder, i helger og skolens ferier.
 • Du er en trygg voksenperson som evner å stå i krevende situasjoner over tid.

Hva skal du jobbe med?

 • legge grunnen for mestring, deltagelse og inkludering gjennom aktiviteter
 • endringssamtaler med barn og voksne
 • planlegge, utvikle og lede ulike aktivitetsgrupper
 • planlegge og gjennomføre helge- og ferieturer
 • bruk av FIT (tilbakemeldingsverktøy) for å utvikle tiltak som oppleves hjelpsomme
 • samarbeide med andre aktører - for eksempel knyttet til rekruttering og oppfølging av brukere

Kvalifikasjoner og egenskaper: 

 • 3-årig helse- og sosialfaglig, psykologi eller pedagogisk utdanning
 • ønskelig med etter- og videreutdanning innen familieterapi, rusarbeid, psykisk helsearbeid, barnevern eller pedagogikk
 • kjennskap til brukergruppen og forebyggende helsefremmende arbeid
 • interesse for, og erfaring med, aktivitet og mestringsopplevelser til barn og familier
 • relevante metodekurs/sertifisering som FIT (feedback informed treatment), barnesamtaler, samtaler med barn, EFT, COS-P, TIK eller andre verktøy og metoder som retter seg mot foreldre og barn
 • gyldig politiattest må fremlegges før oppstart
 • førerkort klasse B er nødvendig for stillingen, har du førerkort klasse D er det også en fordel
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
 • ut fra personalsammensetning oppfordres menn til å søke
 • vi ønsker at den som tilsettes kan relatere seg til Blå Kors sine verdier: medmenneskelighet, verdighet, egenkraft og kvalitet

Vi tilbyr:

 • være en del av et viktig tjenestetilbud som det er bred politisk støtte for
 • et godt, engasjert og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale
 • pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid, arbeid 1-2 kvelder pr uke, 1 helg i måneden og overnattingsturer i skolens ferier.

 

Søknad via Varbi. Kun elektroniske søknader blir vurdert.

Blir du kalt inn til intervju, ber vi deg ta med originale vitnemål og attester. I samtalen vil du også bli bedt om å oppgi referanser. Attester legges ikke ved søknaden.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse etter avtale
Lønn etter avtale
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Olav Tryggvasons gt. 31, 7011 Trondheim
Fylke Trøndelag - Trööndelage
Land Norge
Referansenummer 2024/1
Kontakt
 • Bente Amundsen, 91353573
Publisert 11.03.2024
Søknadsfrist 15.04.2024

Tilbake til ledige stillinger